Výzva poslancům k řešení problematiky migrace sociálně slabých a problémových lidí

Hezké odpoledne,
 
jak jsem již psal, spolu s ostatními starosty jsme v pondělí 8. listopadu iniciovali výzvu, která se týká problematiky migrace sociálně slabých a problémových lidí. Výzvu jsme poslali nově zvoleným poslancům do Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky.
 
Chtěl bych poděkovat za spolupráci panu primátorovi Města Karviná, Ing. Janu Wolfovi, starostovi Bc. Martinovi Bednářovi z Městského obvodu Ostrava-Jih, starostovi, Ing. Petrovi Rysovi z Města Bruntál a paní starostce Renatě Oulehlové z města Sokolov.
 
Věřím, že se k naší společné výzvě brzy připojí i další města. V případě zájmu mne mohou samozřejmě kontaktovat.
 
Záznam z tiskové konference si můžete pustit díky naší televize ITVO – internetová televize Orlová na YouTube.

Výzva poslancům

My, představitelé měst a obcí, kteří měli na svém území zřízeny tzv. bezdoplatkové zóny, zrušené usnesením ústavního soudu, vyzýváme Vládu České republiky a poslance Parlamentu České republiky k následujícímu:


V některých českých městech a obcích existuje díky rozhodnutí zákonodárců tzv. obchod s chudobou. Do některých lokalit se stěhují lidé, kteří nemohou dosáhnout na bydlení, ať již z vlastních příčin (neplatiči, dlužníci), anebo z příčin jiných (např. nejsou občany dané obce). Tito lidé se stěhují do bytů, jejichž vlastníci mají jediný cíl – vydělat na svých nájemcích/podnájemcích co nejvíce peněz.


S těmito lidmi jsou do daného místa importovány další problémy jako hluk, porušováni nočního lidu, krádeže, vyhrožování, nevhodné chování aj.

Těmto importovaným problémům jsou vystaveni lidé, kteří nic neprovedli, jen dlouhodobě žijí v dané lokalitě. Většinou mají pocit, že jsme je v tom nechali samotné a oni teď musí dennodenně čelit nepříjemným zážitkům, obscénnostem a porušování zákona. Zastání a pomoci se však dovolat nemohou.


Města a obce teď nemají žádnou možnost, jak těmto záležitostem předcházet a zabránit. Mohou jen zřídit městskou policii, která zasahuje v mezích svých pravomocí.

Vážená Vládo České republiky, vážení poslanci Parlamentu České republiky, žádáme Vás za občany našich města a obcí, abyste začali pracovat a abyste schválili zákony, které budou systémově řešit situaci tzv. obchodníků s chudobou.

Doplnění

Za klíčovou považujeme nutnost nalezení účinného nástroje k tomu, aby obec měla možnost ovlivnit, kdo se stane jejím občanem v případě, že tento je plně závislý na formách podpory státu. Jinými slovy, aby byla zajištěna motivace pro takovéto osoby, nově přicházející do obce, dodržovat zákony a pravidla soužití. Nabízí se např. forma souhlasu obce s umístěním v dotovaném sociálním bydlení, na ubytovnách atd., možnou alternativou je i opětovné zavedení přechodného pobytu a zavedení zkušební doby (např. 3 roky) pro získání trvalého pobytu, a to po vyjádření obce, stejně jako tomu je v některých státech EU, např. v Německu, v Nizozemí a jinde. Jen takto lze dosáhnout zamezení nekontrolovatelné vnitřní migrace, na druhou stranu pak trvale budovat sociální kompetence kontinuální sociální prací, pro tyto nové občany obce, doplnil primátor Karviné Ing. Jan Wolf.

Shodli jsme se, že je nezbytné řešit plnohodnotné alternativy za zrušený statut bezdoplatkových zón, které v době své platnosti stabilizovaly sociální situaci v zasažených částech města, sloužily i jako motivace pro občany, že je potřeba pracovat na občanském soužití a plnit si své povinnosti vyplývající z bydlení v dané lokalitě.

Není přece normální vybydlovat za tichého souhlasu a finanční podpory státu další a další byty, ničit vchody, narušovat občanské soužití, svým způsobem života ohrožovat své okolí a způsobovat tak majetkovou újmu vlastníkům bytů v okolí, které si pořídili za své celoživotní úspory. Tím, že pro okolí je takovýto systém neúnosný, odcházejí lidé žijící běžným způsobem života z daných lokalit, což uvolňuje byty, do nichž se stěhují další sociálně problémové osoby a začínají se tak vytvářet vyloučené lokality. „Celý tento problém vznikl tzv. v sociální reformě oddělením výkonu sociální práce a výplaty sociálních dávek. Viníkem je tedy stát a v tuto chvíli nám neumožňuje jakékoliv řešení tohoto problému,“ argumentuje primátor Karviné.

Ten problém je daleko širší a ústavní soud rozhodl bez znalosti dané situace. Bezdoplatkové zóny byly jedinou pákou, kterou jsme měli v ruce – doplňuje orlovský místostarosta Miroslav Koláček. Stejný názor zastává i druhá místostarostka Orlové Bc. Naděžda Kubalová: „Málokdo si dovede představit problémy starousedlíků. Tito lidé, kteří žili v dané lokalitě od narození, vše si vybudovali vlastníma rukama, poctivě chodí do práce, chovají se slušně a k sousedům ohleduplně, jsou mnohdy nuceni opustit svůj rodný dům a odstěhovat se. Ruší je hlučné chování nepřizpůsobivých sousedů až do rána, ze zahrádek jim mizí úroda, jsou obtěžovány jejich děti či vnuci, tu jim někdo z oploceného pozemku ukrade kolo, tam jim zmizí ze sklepa sekačka, a tak bychom mohli pokračovat. Přičemž nemají šanci svůj dům v takovéto lokalitě prodat. Snad jen dalšímu obchodníkovi s chudobou.

Města si zřizují městskou policii, která dohlíží na dodržování pořádku, ale není přece možné, aby strážníci hlídali nepřetržitě lokality, kde se rozmohl byznys s chudobou a tito obchodníci parazitují na systému. To bychom těch strážníků museli mít několikanásobně více, což není možné. Už teď nás činnost městské policie stojí ročně 55 mil. Kč,“ konstatuje starosta Orlové Miroslav Chlubna a dodává: „Prvotně jsme vyzvali města, která měla bezdoplatkové zóny, aby se k naší výzvě přidala. Dnes již víme, že tento problém postihuje i další obce. Proto, kdo chce, aby tento problém stát řešil systémově, může se k naší výzvě připojit. Budeme moc rádi.


Mgr. Miroslav Chlubna
starosta Města Orlová
#OrlovaNaFURT!

Informace k prodloužení prázdnin

Hezký páteční den všem, po dohodě s řediteli orlovských škol se dětem v Orlové nebudou prodlužovat prázdniny. Doporučení Moravskoslezský kraj bereme na vědomí, avšak s nákazou Covid-19 na tom naše město není tak špatně, abychom museli přistoupit k tomuto řešení. Navíc jsme přesvědčení, že takto narychlo prodloužené prázdniny mohou některým rodinám způsobit problémy. Ne každý si může dovolit takto narychlo vzít dovolenou.

Přeji hezký páteční den a příjemný víkend všem.

Mgr. Miroslav Chlubna
starosta Orlové

Vyjádření k regenerací V. etapy

Vážení spoluobčané,

jak jistě víte, tak započala další etapa regenerace V. Etapy. Tentokrát se jedná o F. S. Tůmy. Naprosto chápu, že to přináší komplikace, ale věřte, že se snažíme o co nejlepší možné řešení. Chtěl bych Vás touto cestou požádat o trpělivost a dodržování všech dopravních omezení.

Naprosto chápeme Vaše rozhořčení v souvislosti s regenerací V. etapy. Jsme si vědomi faktu, že nastanou komplikace s parkováním, ale upřímně, lze opravit chodníky, komunikace či parkovací stání při plném provozu? Samozřejmě, že to nejde.

Pokračování textu „Vyjádření k regenerací V. etapy“

Vyjádření ke zrušení bezdoplatkových zón

Od začátku jsme věděli, že bezdoplatkové zóny mohou být ústavním soudem smeteny ze stolu, ale domnívali jsme se, že to zasáhne města, která prohlásila za bezdoplatkovou zónu celé své území,“ vysvětluje orlovská místostarostka Bc. Naděžda Kubalová a dodává: „Myslím si, že bezdoplatková zóna měla pro naprostou většinu lidí význam v tom, že došlo ke snížení přestupků proti občanskému soužití. Mám za to, že v této věci je jednoznačně chyba na straně státu, který velkoryse podporuje vysokými částkami za ubytování soukromníky, kteří vlastní ubytovny nebo pronajímají nakoupené byty sociálně slabým, a v mnoha případech problémovým občanům.

Chápu rozhodnutí soudu, ale jsem přesvědčen o tom, že stát nechal na holičkách lidi, kteří žijí normální, bezproblémový život, pracují, dodržují všechny zákony a pravidla slušnosti. Tímto krokem se stát zastal naopak lidí, kteří jsou nezaměstnaní, jsou hluční v nočních hodinách, lezou ostatním v noci do zahrad a vybírají úrodu, mnozí neposílají své děti do škol a nevědí, co je slušnost a ohleduplnost vůči ostatním. Stát rozhodně neřeší byznys s chudobou. Nehledá řešení, řeší pouze následky.

Mgr. Miroslav Chlubna
starosta Orlové

Projekt POHO 2030 se týká i našeho města

Koukněte na krátký dokument k projektu POHO 2030 👇jsem rád, že pohornická krajina bude opět využita ke službám lidí a k tomu, aby se tady lépe žilo a aby tady samozřejmě měli lidé důvod proč žít.

Projekt musí mít samozřejmě pozitivní dopad na místní obyvatele, musí tady mít dobrou práci, která je nejen uživí, ale bude i motivovat vychovávat své děti a tím i další generace tohoto regionu.

Orlová pomůže obětem ničivého tornáda

Naše místní skupina Českého červeného kříže Orlová ve spolupráci s Městem Orlová zřizuje sběrné místo pro materiální pomoc obyvatelům Jižní Moravy zasaženým přírodní katastrofou. 🙏🏻Sběrné místo je otevřeno v sídle Městského úřadu Orlová, Osvobození 796, 735 14, ve vjezdu do garáží (naproti občerstvení kebab)

Na sběrné místo může kdokoliv z vás přinést především:

⭕️prostředky pro zakrytí obydlí (plachty, celty)
⭕️nářadí (lopaty, košťata, kbelíky)
⭕️hygienické potřeby
⭕️čisticí prostředky
⭕️desinfekce

⭕️dětské pleny a kojeneckou výživu
⭕️trvanlivé potraviny a konzervy
⭕️oblečení a podobně.

Otevírací doba:
Sobota 26. 6. 2021 14:00 – 19:00
Neděle 27. 6. 2021 14:00 – 19:00
Pondělí 28. 6. 2021 09:00 – 18:00
Tel. kontakt: Michal Tkáč, předseda Místní skupiny ČČK Orlová – tel.: 739 706 859

Následně bude veškerá darovaná materiální pomoc převezena do postižených oblastí.🙏🏻

Aktuální informace čtěte na mém facebooku nebo na stránkách města.

TV NOVA poškodila Město Orlová

Skandální, ničím nepodložené informace o Orlové zazněly v reportáži vysílané v poledních zprávách dne 2. listopadu 2020 a rovněž jsou uvedeny v článku „Nejlíp se v Česku žije v obci u Prahy, nejhůř v hlavním městě pervitinu“ na webu TV NOVA, který je doslovným přepisem reportáže.

zdroj: TV NOVA

O Orlové se zde hovoří jako o hlavním městě pervitinu, které leží uprostřed černouhelného revíru s poddolovanou krajinou, která se občas propadne.

Dále se v reportáži i v jejím přepisu uvádí, že ve městě jsou romská ghetta i centra ultrapravice.

Tato reportáž poškozuje image našeho města a proto jsem se rozhodl, že vyzvu vedení TV NOVA k zjednání nápravy a k omluvě. . Dopis, který jsem posílal vedení televize si můžete přečíst zde.

Opět „dvěstěšestí“

Po roce a něco nám opět vyšla anketa Obce v datech, kde je Orlováúspěšně“ již po třetí na „krásném“ dvěstěšestém místě.

Tato anketa je neobjektivní a má zajímavá kritéria, podle kterých se daná města hodnotí. Okomentuji každou kategorii, ve které je město hodnoceno. Vždy bude název indexu, pak parametr hodnocení a nakonec můj komentář.

Pokračování textu „Opět „dvěstěšestí““

Volební vizitka Českého rozhlasu

Hezký den všem,

volby do Senátu Parlamentu České republiky se pomalu blíží a tak se mne ptají na různé otázky různá média. Včera to byl Český rozhlas. Jaká témata a otázky zazněly, si můžete přečíst níže.

 1. Proč by lidé měli volit právě Vás? … (k dispozici 60 sekund)
  Jako první mě napadá, NEBOJÍM se, což je i jedno z hesel mé kampaně. Opravdu nebojím se říci to, co nás na Karvinsku trápí, a budu chtít, ať se hledají řešení našich problémů. Následně je výhodou, že nejsem z velké strany, tedy mohu jednat v zájmu občanů bez ohledu na něčí stranické nebo osobní zájmy. Používám selský rozum a dokážu vyslechnout cizí názor. Vždy se snažím najít řešení a dokážu si stanovit hranice, za které již nelze jít.

 2. Hlavně celý život žiji na Karvinsku a chci tam důstojně dožít. Chci, aby lidé byli hrdi na to, co se zde dokázalo a dokáže. Máme se čím pochlubit a není toho málo.

  A je nutné, aby náš region zastupoval člověk, který zná cenu tohoto regionu a bude prosazovat jeho zájmy. Jednoduše se to dá říci, že dvěstě let tento region živil republiku, a když teď potřebuje pomoc, tak ta pomoc zatím nepřichází, a to se musí změnit.
 3. Co byste jako senátor chtěl/a prosadit pro váš region? … (k dispozici 60 sekund)
  Je toho hodně. Je nutné něco dělat se skladbou obyvatel. I podle státních studií nám odchází kvalitní obyvatelstvo a buď nikdo nepřichází, nebo se sem stěhuje obyvatelstvo žijící na dávkách a takové, které má problém dodržovat psaná i nepsaná pravidla. Sociální politika státu musí doznat změn, neboť se její důsledky nejvíce ukazují v podobných regionech, jako je ten náš.
  Musíme zastavit odliv mladých tím, že se do regionu přivedou zaměstnavatelé, kteří jim nabídnou adekvátní práci k jejich vzdělání.
  Chci se zasadit, aby nejpostiženější regiony Česka, a tam bohužel náš region patří, dostaly přímou finanční pomoc. Tedy aby šly prostředky do rozpočtů měst a obcí. Obce a města nejlépe ví, co je trápí a kam potřebují dát peníze. Nelze vše řešit přes dotace, ty nejsou nárokové.
  Náš region není připraven na ukončení těžby uhlí. Peníze, které mohly být k restrukturalizaci regionu použity, byly i za přispění státu a některých politiků vyvedeny ven.
  Problém je zdravotnictví, zde se ukazuje, že krajská optimalizace nemocnic na Karvinsku prohloubila problémy a projevilo se to právě v době pandemie.
 4. Se kterým hnutím nebo politickou stranou byste rozhodně nespolupracoval/a?
  (k dispozici 30 sekund)

  Neřeším strany a hnutí, řeším lidi. Měl bych problém spolupracovat s některými lidmi a jsou z různých stran a hnutí a to jak z těch demokratických, nebo méně demokratických. Nemohu a nechci paušalizovat, že když si v takové straně, či hnutí tak jsi špatný člověk. Je důležité, co ten člověk dělá, jak jedná a co prosazuje. Senát má být plénum regionálních osobností, kde by stranická příslušnost neměla hrát roli.
 5. Jaká je podle Vás úloha senátu? … (k dispozici 30 sekund)
  Senát je v první řadě pojistkou demokracie a je mi vždy líto, že stačí pro jeho přehlasování jen většina ze všech poslanců tedy 101. Tady bych viděl první změnu ústavy, senát by měl být přehlasován ústavní většinou tedy 120 poslanci. Samozřejmě odstraňuje chyby a vady v návrzích zákonů. Další úlohou senátu je právě možnost přenášet problémy z regionů a upozornit na ně vládu tak, aby byly řešeny.
 6. Budete se v případě zvolení věnovat senátorské práci naplno, nebo se budete chtít souběžně věnovat i jiným zaměstnaneckým, podnikatelským, politickým nebo dalším aktivitám? … (k dispozici 30 sekund)
  Již jsem uvedl a uvádím, že mám zájem vykonávat funkci senátora souběžně s funkcí starosty. Je to ta nejlepší kombinace. Díky souběhu těchto dvou funkcí lze rychle a jednoduše upozorňovat na to, co nás trápí v regionu, a dožadovat se řešení těchto problémů. Starostové a komunální politici vidí dopady některých zákonu a opatření na lidi ve městě a hlavně, co je to bude stát. To je jejich a vlastně dnes i má velká výhoda.

Rád bych jen doplnil, že na živo to natáčení Volební vizitky nebylo vůbec jednoduché. Nesměl jsem mít žádné poznámky a ve spojení s neznámým prostředím udělala nervozita své. Proto až uslyšíte výše uvedený rozhovor na živo, určitě si všimnete, drobných nesrovnalostí.