My o voze oni o …

Jak jsem slíbil, tak se v tomto článečku vrátím k prosincovému jednání zastupitelstva a také, co všechno budeme platit navíc.

Prosincové zastupitelstvo města, kromě jiného schvalovalo rozpočet města pro rok 2024. K němu jen pár drobností. Rozpočet města je plně mínusový a to o 120 milionů korun. Město bude mít výdaje o 120 milionů korun větší, než jsou plánovány příjmy. Kde město tyto peníze vzalo, to musí být pro mnohé koaliční zastupitele překvapivé. V roce 2022 zvedlo současné vedení města poplatek za odpady pro každého občana města s tím, že bývalé vedení města nechalo pokladnu vybrakovanou. Že to nebyla pravda, jsme již několikrát dokázali a tento rozpočet je toho důkazem. Navíc se v tomto rozpočtu zvedají mandatorní výdaje a to ve výši 9 milionů, o stejnou sumu se má vybrat ze zvýšené (podle paní starostky nezvýšené daně z nemovitosti) pro městskou policii. Další výdaje 1,2 milionů navíc na vysílání televize.

Dalo by se pokračovat, ale to není to nejpodstatnější. Minimálně suma pro městskou polici se bude mandatorně navyšovat i v dalších létech, a to vždy, když dojde k navýšení platů. Co však chceme, když městu vlastně vládnou příslušníci městské policie.

U tohoto bylo paní starostkou konstatováno, že každá koalice v prvních létech měla menší výdaje na investice. Já jsem však nemluvil o výši investic, ale o tom, že na investice mají jen díky odpovědnému hospodaření naší koalice a že z jejich strany byly mezi lidi úmyslně šířeny nepravdy.

Druhou zajímavou věcí, tedy podle mě i nesmyslem, který zastupitelstvo schvalovalo, byla jedna část usnesení k dopravě. V posledním usnesení byla konstatováno, (zjednodušeně napsáno), že zastupitelstvo města konstatuje, že dosud podepsané smlouvy a dohody jsou nadále platné. Ptal jsem se na to, proč to tam je? Vždyť tyto smlouvy a dohody budou platné i přes to, kdyby se dnes toto usnesení neodsouhlasilo. Prostě a jednoduše, smlouvy a dohody se dají zrušit třemi způsoby: 1. dohodou, 2. uplynutím doby účinnosti 3. výpovědí. Ani jedna z těchto situací nenastala, zastupitelstvo nic nerevokovalo, tak proč to tam bylo. Nikdo mi to nebyl schopen vysvětlit, jen jeden zastupitel na mě křikl, že mám lépe číst. Problém je, že kdyby město toto usnesení neodsouhlasilo, tak by to mohlo vypadat, že zpochybňuje podepsané dohody a smlouvy. Lepší je o takových věcech nehlasovat, ony platí.

Pak jsem podal nějaké interpelace a o nich budeme informovat v jiných článcích.

Pojďmě k druhé části mého článku. Zdražování.

Poplatky za odvoz odpadu. Všem občanům se od počátku roku 2023 zvedl poplatek za svoz komunálního odpadu. Následně od roku 2024 se snižuje vývoz směsného komunálního odpadu z frekvence jednou za týden na jednou za čtrnáct dní. Na kulatém stole, nebo na zastupitelstvu bylo řečeno, že pokud budou občané chtít, tak se jim přidá popelnice, že je to jednoduší a levnější. K tomuto se vrátím. Také byl zvýšen svoz plastů z jednou za měsíc na jednou za čtrnáct dní.

Takže občané mají zvýšený poplatek a snížený svoz, jen pro jistotu občané ze zákona nemají povinnost třídit odpad. Proto navýšení svozu plastů není relevantní.

Třídit má povinnost obec, a to jako původce odpadů. Zákon jako původce odpadů nedefinuje občana, ani firmy ani prodávající, ale obec. Obec, tedy město má povinnost třídit, a proto naše město vstoupilo přes spolek do společnosti CEVYKO a.s., která nám pomůže splnit zákonem dané kvóty.

Domkaři tedy zaplatí víc  za nemovitost a to podstatně, platí víc za odpady. Mají nižší svoz a když tedy požádali o popelnici navíc na komunální odpad, tak …tak lidem bylo řečeno, že se jim prvně zkontroluje, jak třídí, pak jim mohla být poslána fotografie, kolik mají mít odpadu na člověka. Opět nikde není závazně ukotveno, kolik má být odpadů na jednoho člověka v domácnosti za týden a hlavně kam se ztratil příslib vedení o přidání popelnice, když si domkař požádá?

Ještě jedna myšlenka, jak bude město kontrolovat kolik odpadů tvoří lidé bydlící v panelácích a jak hlavně třídí. Na každého má být stejný metr.

Teplo od SMO

Už v loňském roce nájemníci pocítili zvýšení ceny tepla a to o asi o 25%. Což bylo docela málo na to o kolik zvedl teplo dodavatel. Ten totiž zvedl cenu tepla o 40%. V letošním roce tedy v roce 2024 se zvedá daň z tepla o dva procenta, to ze zákona. SMO zvyšuje cenu asi o 12% procent a to je opět jen, neboť dodavatel zvýšil cenu asi o dvacet procent.

SMO tedy nepromítlo celé navýšení do ceny tepla. Jak si to mohlo dovolit?

Jediným reálným vysvětlením je, že nastavené ozdravení společnosti a nové smlouvy v minulém volebním období, jsou přesně to, co dnes dovoluje společnosti činit tyto kroky.  Opět jsem hrdý na lidi v naší tehdejší koalici, že tuto cestu umožnili. Patří sem například velice dobře vysoutěžená cena elektrické energie pro rok 2023. Přesto tato navýšení mohou a mohla lidem dělat problém. Není to totiž jediné navýšení, prostě zdražuje se všechno.

Co se tedy ještě navyšuje:

Plyn, vodné, stočné, obědy a to nejenom školní, poplatky na úřadě- třeba ověření podpisu, dopravné a mnoho dalšího. A právě to pro nás bylo rozhodující, proč jsme chtěli, aby se o zvýšení daně z nemovitosti rozhodlo až za rok, jak to udělala i jiná města. Prostě nepřenesla další finanční zátěž na občany a budou hospodařit s tím, co mají. U nás to bylo jinak, a to i přesto, že naspořeno máme. Co je však nejhorší, že o tyto peníze jen zvyšujeme mandatorní výdaje, neinvestujeme je (projíme je) a to už se zase opakuji.

Mgr. Miroslav Chlubna
předseda hnutí NEZÁVISLÍ Orlová