TV NOVA poškodila Město Orlová

Skandální, ničím nepodložené informace o Orlové zazněly v reportáži vysílané v poledních zprávách dne 2. listopadu 2020 a rovněž jsou uvedeny v článku „Nejlíp se v Česku žije v obci u Prahy, nejhůř v hlavním městě pervitinu“ na webu TV NOVA, který je doslovným přepisem reportáže.

zdroj: TV NOVA

O Orlové se zde hovoří jako o hlavním městě pervitinu, které leží uprostřed černouhelného revíru s poddolovanou krajinou, která se občas propadne.

Dále se v reportáži i v jejím přepisu uvádí, že ve městě jsou romská ghetta i centra ultrapravice.

Tato reportáž poškozuje image našeho města a proto jsem se rozhodl, že vyzvu vedení TV NOVA k zjednání nápravy a k omluvě. . Dopis, který jsem posílal vedení televize si můžete přečíst zde.

Opět „dvěstěšestí“

Po roce a něco nám opět vyšla anketa Obce v datech, kde je Orlováúspěšně“ již po třetí na „krásném“ dvěstěšestém místě.

Tato anketa je neobjektivní a má zajímavá kritéria, podle kterých se daná města hodnotí. Okomentuji každou kategorii, ve které je město hodnoceno. Vždy bude název indexu, pak parametr hodnocení a nakonec můj komentář.

Pokračování textu „Opět „dvěstěšestí““

Volební vizitka Českého rozhlasu

Hezký den všem,

volby do Senátu Parlamentu České republiky se pomalu blíží a tak se mne ptají na různé otázky různá média. Včera to byl Český rozhlas. Jaká témata a otázky zazněly, si můžete přečíst níže.

 1. Proč by lidé měli volit právě Vás? … (k dispozici 60 sekund)
  Jako první mě napadá, NEBOJÍM se, což je i jedno z hesel mé kampaně. Opravdu nebojím se říci to, co nás na Karvinsku trápí, a budu chtít, ať se hledají řešení našich problémů. Následně je výhodou, že nejsem z velké strany, tedy mohu jednat v zájmu občanů bez ohledu na něčí stranické nebo osobní zájmy. Používám selský rozum a dokážu vyslechnout cizí názor. Vždy se snažím najít řešení a dokážu si stanovit hranice, za které již nelze jít.

 2. Hlavně celý život žiji na Karvinsku a chci tam důstojně dožít. Chci, aby lidé byli hrdi na to, co se zde dokázalo a dokáže. Máme se čím pochlubit a není toho málo.

  A je nutné, aby náš region zastupoval člověk, který zná cenu tohoto regionu a bude prosazovat jeho zájmy. Jednoduše se to dá říci, že dvěstě let tento region živil republiku, a když teď potřebuje pomoc, tak ta pomoc zatím nepřichází, a to se musí změnit.
 3. Co byste jako senátor chtěl/a prosadit pro váš region? … (k dispozici 60 sekund)
  Je toho hodně. Je nutné něco dělat se skladbou obyvatel. I podle státních studií nám odchází kvalitní obyvatelstvo a buď nikdo nepřichází, nebo se sem stěhuje obyvatelstvo žijící na dávkách a takové, které má problém dodržovat psaná i nepsaná pravidla. Sociální politika státu musí doznat změn, neboť se její důsledky nejvíce ukazují v podobných regionech, jako je ten náš.
  Musíme zastavit odliv mladých tím, že se do regionu přivedou zaměstnavatelé, kteří jim nabídnou adekvátní práci k jejich vzdělání.
  Chci se zasadit, aby nejpostiženější regiony Česka, a tam bohužel náš region patří, dostaly přímou finanční pomoc. Tedy aby šly prostředky do rozpočtů měst a obcí. Obce a města nejlépe ví, co je trápí a kam potřebují dát peníze. Nelze vše řešit přes dotace, ty nejsou nárokové.
  Náš region není připraven na ukončení těžby uhlí. Peníze, které mohly být k restrukturalizaci regionu použity, byly i za přispění státu a některých politiků vyvedeny ven.
  Problém je zdravotnictví, zde se ukazuje, že krajská optimalizace nemocnic na Karvinsku prohloubila problémy a projevilo se to právě v době pandemie.
 4. Se kterým hnutím nebo politickou stranou byste rozhodně nespolupracoval/a?
  (k dispozici 30 sekund)

  Neřeším strany a hnutí, řeším lidi. Měl bych problém spolupracovat s některými lidmi a jsou z různých stran a hnutí a to jak z těch demokratických, nebo méně demokratických. Nemohu a nechci paušalizovat, že když si v takové straně, či hnutí tak jsi špatný člověk. Je důležité, co ten člověk dělá, jak jedná a co prosazuje. Senát má být plénum regionálních osobností, kde by stranická příslušnost neměla hrát roli.
 5. Jaká je podle Vás úloha senátu? … (k dispozici 30 sekund)
  Senát je v první řadě pojistkou demokracie a je mi vždy líto, že stačí pro jeho přehlasování jen většina ze všech poslanců tedy 101. Tady bych viděl první změnu ústavy, senát by měl být přehlasován ústavní většinou tedy 120 poslanci. Samozřejmě odstraňuje chyby a vady v návrzích zákonů. Další úlohou senátu je právě možnost přenášet problémy z regionů a upozornit na ně vládu tak, aby byly řešeny.
 6. Budete se v případě zvolení věnovat senátorské práci naplno, nebo se budete chtít souběžně věnovat i jiným zaměstnaneckým, podnikatelským, politickým nebo dalším aktivitám? … (k dispozici 30 sekund)
  Již jsem uvedl a uvádím, že mám zájem vykonávat funkci senátora souběžně s funkcí starosty. Je to ta nejlepší kombinace. Díky souběhu těchto dvou funkcí lze rychle a jednoduše upozorňovat na to, co nás trápí v regionu, a dožadovat se řešení těchto problémů. Starostové a komunální politici vidí dopady některých zákonu a opatření na lidi ve městě a hlavně, co je to bude stát. To je jejich a vlastně dnes i má velká výhoda.

Rád bych jen doplnil, že na živo to natáčení Volební vizitky nebylo vůbec jednoduché. Nesměl jsem mít žádné poznámky a ve spojení s neznámým prostředím udělala nervozita své. Proto až uslyšíte výše uvedený rozhovor na živo, určitě si všimnete, drobných nesrovnalostí.

Rozhovor pro Deník k OKD a ukončení těžby

Ahoj, dostal jsem pár otázek z DENÍKU k možnému ukončení těžby uhlí v OKD v roce 2021, nebo v roce 2022. Takto jsem na ně odpověděl:

 1. Co říkáte návrhu ukončit těžbu v dolech OKD na konci příštího roku, popř. roku 2022?

Evokuje mi to prvně otázku, jestli řešení – neřešení koronaviru COVID-19 v OKD nebylo od prvopočátku účelové a nemělo urychlit uzavření dolů? Docela by to dávalo smysl, ale je to jen můj názor, má myšlenka.

Když vezmu v potaz nedávné vyjádření pana premiéra, že těžba v OKD bude trvat nejméně do roku 2030, tak je to velký posun. Za poslední dva roky je to již čtvrtý termín ukončení těžby s tím, že je vždy blíž a blíž. Podle mě to není dobře. Region na to není připraven a čas na přípravu byl ze strany státu promarněn. Prakticky čas na restrukturalizaci nám nedají a peníze na to také určitě nebudou. Nebo se peníze budou rozdělovat jinde a naše projekty nebudou splňovat podmínky, tak jak se stalo u nepodnikatelských brownfieldů.

 1. Je podle vás okres/region na konec těžby připraven po stránce adekvátní nabídky pracovních míst pro lidi, kteří v produktivním věku přijdou o práci v OKD?

Částečně jsem odpověděl v minulé odpovědi. Nejsme na to připraveni. Co bude se zaměstnanci? Pořád je jich na deset tisíc. Co bude s navázanými firmami? Každá šachta, to jsou i dodavatelé. To jsou další zaměstnaní lidé. Co bude s nabídkou služeb v regionu, když tu bude více nezaměstnaných? Ty služby si nebude mít kdo koupit, nebo bude oddalovat jejich nákup na později. Co bude s areály bývalých šachet?

Místo toho, aby se do regionu přivedli menší, či větší zaměstnavatelé, aby už dnes fungovali a postupně přebírali zaměstnance OKD, to tady vypnou a pak se bude čekat, jak si s tím tento region pomůže sám. Plno lidí, schopných, vzdělaných nám mezi tím odejde jinam a vlastně problémy se jen prohloubí. Budeme zavírat školy, jestliže nám odejdou mladí a vzdělaní lidé. Co potom bude s učiteli a budovami škol? Všechno je to provázáno. Takové rozhodnutí nelze udělat jen tak. Musí být připraven plán a hlavně peníze.


Proč nepočkají, až se jim, tedy státu, ve spolupráci s krajem, městy a obcemi, podaří dovést nové investory, ať už na dnes uvolněné brownfieldy na Barboru, nebo za pár let uvolněný Důl Lazy, či na další lokality. Czechinvest by na tom měl již dlouhodobě pracovat, jenže za dva roky se nestane nic.


Nedávno jsem navrhoval, aby nový Krajský stavební úřad, který má vzniknou, měl sídlo v Karviné nebo v Havířově. Zvedla by se prestiž těchto měst, zaměstnalo by to vzdělané lidi a stejně má vše fungovat elektronicky na nižších stavebních úřadech, které zůstanou na obcích. Také by se mohla využít některá uvolněná budova, třeba školy atd. Na to mi bylo odpovězeno, že musí být v Ostravě, ta má více peněz z daní, protože mají krajské instituce sídlo v Ostravě, a protože má více peněz, tak tam musí být i tento úřad, jako další jiné krajské pobočky.


Dobrý projekt je Pohornická krajina 2030 (POHO 2030). Jenže ten je na počátku a vzdělaný člověk nebude chtít třeba půjčovat kola nebo prodávat vstupenky a hlavně má fungovat až v roce 2030.


Musíme si také říci, že Havíř je specifické zaměstnaní, on není schopen dělat každou práci.

 1. V OKD dnes pracuje okolo 6000 kmenových zaměstnanců, další tisíce ve firmách, které OKD dodávají služby. Jak by se měl stát zachovat (co je potřeba udělat), aby ukončení těžby nevyvolalo sociální otřes a razantně se nezvýšila nezaměstnanost?

Hlavně dovést investory tak, aby převzali zaměstnance OKD, či další lidi z regionu. To je klíčové.

Konečně napřímo pomoci regionu Karvinska, jako postiženému regionu. Dát obcím a městům víc peněz bez nutnosti je žádat v dotacích. Je to obdobné, jak společnost pomáhá postiženým. Obce a města na Karvinsku dlouhodobě trápí mnoho problémů a díky větším příjmům, třeba na investice, by mohli nepřímo zaměstnat víc lidí z regionu. Jednoduše víc zakázek, více práce, více zaměstnaných lidí.


Následně pro horníky zavést sociální programy, tak aby mohli třeba odejít i dříve do důchodu, jak je jim dlouhodobě slibováno, nebo jim doplácet nějakou částku, když si najdou práci, která sice není tak honorována. Pro společnost je vždy lepší, když lidé pracují. Dát jim vizi nebo náplň života, jinak nám budou pomalu umírat a s nimi i tento region.


Měla by se také podpořit kreativita lidí, tedy jestliže budou chtít podnikat, tak jim pomoci, než aby na ně někdo zaklekával.

(odkaz na článek zde)

Mgr. Miroslav Chlubna
#vidimetosrdcem, #OrlovaNaFURT!

Komedie pokračuje …

Příjemný večer,

myslel jsem si, že je absurditám konec, ale komedie dál pokračuje. Ten co by měl sám odstoupit, vyzývá jiné k rezignaci.

Důvod: špatná komunikace s hejtmanem a obcemi v regionu. Hlavně, že měl informace pan ministr a s ním vše bylo komunikováno. Proč tedy s hejtmanem a s obcemi v regionu nekomunikuje on? Proč konečně nedojede do toho postiženého regionu, tedy k nám na Karvinsko? Byl k nám pozván několika starosty i mou osobou.

Minule, když řekl že jede na Karvinsko a setká se s primátorem Karviné a starostou Orlové, tak dojel jen do Ostravy. Karvinsko je kousek dál. Na schůzku byl pozván jen primátor Karviné, že bude zastupovat celé Karvinsko. Mi nebyla účast umožněna, i když ji sám pan ministr v televizi potvrdil.

Hlavně, že jim funguje chytrá karanténa a mají vše pevně v rukou. V nejhorším to opět nějak zařídí přes Marka Prchala a MF Dnes. Pan ministr Vojtěch bude stávat už ve čtyři a bude lepší než pan ministr Havlíček.

Možná stačí připomenout předvolební heslo pana Babiše: „Jsme schopný národ, jen nás řídí nemehla.“

Mgr. Miroslav Chlubna
#vidimetosrdcem, #OrlovaNaFURT!

Vyjádření k nařízeným opatřením

Příjemné ráno všem!

nevycházím z údivu z jednání Krajské hygienické stanice. Již týden přemýšlejí, že zpřísní opatření v Moravskoslezském kraji. V úterý měli jednání se zástupci obcí a měst Karvinska, kde tvrdili, že vše je pod kontrolou a daří se jim. Účasten byl i hejtman. Dokonce, že nákaza se nešíří komunitně a jsou schopní nakažené a ty, co s nimi byli, dohledat.

Jestliže od pondělí uvažovali, tak úterý je až po a tím pádem paní ředitelka nemluvila pravdu. Jsem rád i za to, že pan hejtman konečně zažívá to, co my na obcích a městech po celou dobu. Asi už také nemá ta správná telefonní čísla. Jen připomínám, že první nakažený na dole Darkov byl odhalen 19.dubna a to byl ještě nouzový stav a vše šlo řešit jinak a nákaza se nemusela, tak rozšířit, že ji dle paní ředitelky KHS nejsou schopni dotrasovat.

Vrcholem jejich rozhodnutí je rozpuštění tábora ve Štramberku na Kateřině, kde přes 200 dětí muselo odjet domů neboť se tam objevila nákaza COVID-19. Na všech školeních nás vždy učili, že kde se objeví takové podobné infekční onemocnění na táboře, tak nás tam Hygiena zavře a budou nás testovat. Domů budeme moci až se prokáže, že nejsme nakažení. Zde možná nechali roznést nákazu do celé ČR.

Kéž by tak rychle jednali při přijímaní opatření v OKD. Kdyby tam hned přerušili těžbu uhlí a zakázali pendlery, nemuselo být tolik nakažených.

Mgr. Miroslav Chlubna
#vidimetosrdcem, #OrlovaNaFURT!