Zavření dvou poboček České pošty v Orlové

Česká pošta. Orlová
Česká pošta. Orlová

Předpokládám, že většina Orlováků zaregistrovala, že se budou zavírat dvě pobočky České pošty ze tří, které máme v našem městě.

Souhlasím s otevřeným dopisem pana Hejtmana Ivo Vondráka a pana Primátora Statutárního města Ostrava Tomáše Macury (odkazy na konci).

Je s podivem, že v našem kraji se zavírá šestina všech poboček a jen v Ostravsko Karvinské aglomeraci to je 36 poboček, což je 12 procent z celkového počtu zavíraných poboček v Česku. Devatenáct v Ostravě a sedmnáct na Karvinsku.

Pokračování textu „Zavření dvou poboček České pošty v Orlové“