Do Ruska jsme nemuseli

Město Orlová už získalo první peníze, které byly od konce února 2022 uloženy ve Sberbank. Volné finanční prostředky v celkové hodnotě 60 milionů korun se postupně do Sberbank převáděly, a to díky úroku ve výši 1,25 %, kdy ostatní banky nabízely nejvýše 0,03 %.

Jak to bylo s procesem vložení peněz do Sberbank?

Již od roku 2013, podle nejednoznačného (nebo špatně vyloženého) usnesení, předkládá odbor, který má na starosti finance garantovi (většinou uvolněný volený zástupce města) doporučení, jak se bude nakládat s volnou hotovostí. Jde tedy o návrh na základě možností úročení u bank, kde má město smlouvu. Garant souhlasí, nebo nesouhlasí s doporučením. Za zákonné převedení peněz na lépe úročený účet odpovídají úředníci. Ti to měli udělat, jak zákon žádá. Bohužel, zde došlo k procesní chybě.

Je nutné připomenout, že lidé, kteří věděli, že se nekoná v souladu se zákonem, postupně z úřadu odešli, nebo byli odejiti většinou už před rokem 2018 a nově příchozí přebrali praxi s procesní chybou, kterou neodhalil ani procesní audit konaný ve volebním období 2014 – 2018.

Článek nemá vyznít, že jde o pochybení úředníků. Ti konali v dobré víře, že je vše dle zavedených (schválených) postupů a procesů, které se léty ověřily a byly v pořádku. Chtěli pro město to nejlepší a konali s péčí řádného hospodáře. A čím déle se takto činí, tím je horší na tuto skutečnost přijít a jen připomínám, že ji neodhalil ani procesní audit provedený na úřadě ve výše uvedeném volebním období.

Na to, že to není zcela v pořádku, upozornil až nový vedoucí odboru a již od listopadu roku 2021 se rozhoduje tak, jak má. Je nutné konstatovat, že situace by dopadla stejně, i kdyby o vložení prostředků k úročení rozhodovala rada města. Tedy prostředky by byly vloženy do Sberbank, protože jejich úrok byl o 1,22% vyšší než u jiných bank a radní se musí chovat s péčí řádného hospodáře. Ostatní banky nabízely maximální úrok 0,03%. Díky práci finančního výboru města o vložení prostředků do Sberbank věděli všichni tehdejší zastupitelé.

První splátka vložených peněz je doma, tedy na účtu města Orlová. Dne 28. března 2024 přišlo 60 346 541,91 Kč. Je to platba dle předběžného rozvrhu, kdy bylo vyplaceno 95 % z uložených peněz. Další platba může být v budoucnu očekávána, neboť dle insolvenční správkyně Sberbank, na dotaz, jestli i obce, města a kraje dostanou vyplaceno sto procent uložených prostředků včetně úroků odpověděla: „Co se týče třetí skupiny, tedy krajů, měst, obcí a větších firem, tam se nechci zavazovat, že dostanou sto procent, ačkoliv věřím, že tomu tak bude. Počítat ale mohou s více jak 95 procenty svých peněz.

Jen konstatování na konec.

Do Ruska jsme pro peníze nemuseli, ani je nikdo neukradl a město je má k dispozici. Dokonce je jich více, než bylo uloženo, a další by měly ještě dojít. Díky tomu, že po našem volebním období mělo město i s penězi uloženými ve Sberbank kolem 230 milionů korun, tak i po navýšení ceny koupaliště byly prostředky na jeho realizaci. Dokonce bylo dost peněz i na jiné věci a nebylo nutné zvedat poplatek za odpady a daň z nemovitosti.
Je však smutné, že se někteří z městských i dalších politiků uchylovali ke lži, slovně mě napadali na ulici, dělali, že po mě střílí, případně jen řvali. Někteří prorokovali naši cestu pro peníze do Ruska. Smutné bylo, že nenapadali jen mě, ale i mou rodinu.

Doufám, že teď se alespoň chytí za nos.

Mgr. Miroslav Chlubna
předseda hnutí NEZÁVISLÍ Orlová