Vystoupil jsem na semináři podvýboru pro vyloučené lokality

Vážení spoluobčané,

14. září 2022 jsem se měl možnost zúčastnit jednání Podvýboru pro sociálně vyloučené lokality a začleňování lidí po výkonu trestu.

Budova Poslanecké sněmovny

Téma semináře byly vyloučené lokality. 

Seminář organizovala paní předsedkyně Andrea Babišová a paní Renáta Oulehlová. Od obou jsem dostal osobní pozvání a to díky tzv. Orlovské výzvě, která vznikla po zrušení Bezdoplatkových zón Ústavním soudem.

Na semináři měli příspěvky p. Ombudsman Stanislav Křeček, zástupce Úřadu práce a Ministerstva práce a sociálních věcí. p. právník Miroslav Antl.


Pokračování textu „Vystoupil jsem na semináři podvýboru pro vyloučené lokality“