Volební vizitka Českého rozhlasu

Hezký den všem,

volby do Senátu Parlamentu České republiky se pomalu blíží a tak se mne ptají na různé otázky různá média. Včera to byl Český rozhlas. Jaká témata a otázky zazněly, si můžete přečíst níže.

 1. Proč by lidé měli volit právě Vás? … (k dispozici 60 sekund)
  Jako první mě napadá, NEBOJÍM se, což je i jedno z hesel mé kampaně. Opravdu nebojím se říci to, co nás na Karvinsku trápí, a budu chtít, ať se hledají řešení našich problémů. Následně je výhodou, že nejsem z velké strany, tedy mohu jednat v zájmu občanů bez ohledu na něčí stranické nebo osobní zájmy. Používám selský rozum a dokážu vyslechnout cizí názor. Vždy se snažím najít řešení a dokážu si stanovit hranice, za které již nelze jít.

 2. Hlavně celý život žiji na Karvinsku a chci tam důstojně dožít. Chci, aby lidé byli hrdi na to, co se zde dokázalo a dokáže. Máme se čím pochlubit a není toho málo.

  A je nutné, aby náš region zastupoval člověk, který zná cenu tohoto regionu a bude prosazovat jeho zájmy. Jednoduše se to dá říci, že dvěstě let tento region živil republiku, a když teď potřebuje pomoc, tak ta pomoc zatím nepřichází, a to se musí změnit.
 3. Co byste jako senátor chtěl/a prosadit pro váš region? … (k dispozici 60 sekund)
  Je toho hodně. Je nutné něco dělat se skladbou obyvatel. I podle státních studií nám odchází kvalitní obyvatelstvo a buď nikdo nepřichází, nebo se sem stěhuje obyvatelstvo žijící na dávkách a takové, které má problém dodržovat psaná i nepsaná pravidla. Sociální politika státu musí doznat změn, neboť se její důsledky nejvíce ukazují v podobných regionech, jako je ten náš.
  Musíme zastavit odliv mladých tím, že se do regionu přivedou zaměstnavatelé, kteří jim nabídnou adekvátní práci k jejich vzdělání.
  Chci se zasadit, aby nejpostiženější regiony Česka, a tam bohužel náš region patří, dostaly přímou finanční pomoc. Tedy aby šly prostředky do rozpočtů měst a obcí. Obce a města nejlépe ví, co je trápí a kam potřebují dát peníze. Nelze vše řešit přes dotace, ty nejsou nárokové.
  Náš region není připraven na ukončení těžby uhlí. Peníze, které mohly být k restrukturalizaci regionu použity, byly i za přispění státu a některých politiků vyvedeny ven.
  Problém je zdravotnictví, zde se ukazuje, že krajská optimalizace nemocnic na Karvinsku prohloubila problémy a projevilo se to právě v době pandemie.
 4. Se kterým hnutím nebo politickou stranou byste rozhodně nespolupracoval/a?
  (k dispozici 30 sekund)

  Neřeším strany a hnutí, řeším lidi. Měl bych problém spolupracovat s některými lidmi a jsou z různých stran a hnutí a to jak z těch demokratických, nebo méně demokratických. Nemohu a nechci paušalizovat, že když si v takové straně, či hnutí tak jsi špatný člověk. Je důležité, co ten člověk dělá, jak jedná a co prosazuje. Senát má být plénum regionálních osobností, kde by stranická příslušnost neměla hrát roli.
 5. Jaká je podle Vás úloha senátu? … (k dispozici 30 sekund)
  Senát je v první řadě pojistkou demokracie a je mi vždy líto, že stačí pro jeho přehlasování jen většina ze všech poslanců tedy 101. Tady bych viděl první změnu ústavy, senát by měl být přehlasován ústavní většinou tedy 120 poslanci. Samozřejmě odstraňuje chyby a vady v návrzích zákonů. Další úlohou senátu je právě možnost přenášet problémy z regionů a upozornit na ně vládu tak, aby byly řešeny.
 6. Budete se v případě zvolení věnovat senátorské práci naplno, nebo se budete chtít souběžně věnovat i jiným zaměstnaneckým, podnikatelským, politickým nebo dalším aktivitám? … (k dispozici 30 sekund)
  Již jsem uvedl a uvádím, že mám zájem vykonávat funkci senátora souběžně s funkcí starosty. Je to ta nejlepší kombinace. Díky souběhu těchto dvou funkcí lze rychle a jednoduše upozorňovat na to, co nás trápí v regionu, a dožadovat se řešení těchto problémů. Starostové a komunální politici vidí dopady některých zákonu a opatření na lidi ve městě a hlavně, co je to bude stát. To je jejich a vlastně dnes i má velká výhoda.

Rád bych jen doplnil, že na živo to natáčení Volební vizitky nebylo vůbec jednoduché. Nesměl jsem mít žádné poznámky a ve spojení s neznámým prostředím udělala nervozita své. Proto až uslyšíte výše uvedený rozhovor na živo, určitě si všimnete, drobných nesrovnalostí.