Vyjádření ke zrušení bezdoplatkových zón

Od začátku jsme věděli, že bezdoplatkové zóny mohou být ústavním soudem smeteny ze stolu, ale domnívali jsme se, že to zasáhne města, která prohlásila za bezdoplatkovou zónu celé své území,“ vysvětluje orlovská místostarostka Bc. Naděžda Kubalová a dodává: „Myslím si, že bezdoplatková zóna měla pro naprostou většinu lidí význam v tom, že došlo ke snížení přestupků proti občanskému soužití. Mám za to, že v této věci je jednoznačně chyba na straně státu, který velkoryse podporuje vysokými částkami za ubytování soukromníky, kteří vlastní ubytovny nebo pronajímají nakoupené byty sociálně slabým, a v mnoha případech problémovým občanům.

Chápu rozhodnutí soudu, ale jsem přesvědčen o tom, že stát nechal na holičkách lidi, kteří žijí normální, bezproblémový život, pracují, dodržují všechny zákony a pravidla slušnosti. Tímto krokem se stát zastal naopak lidí, kteří jsou nezaměstnaní, jsou hluční v nočních hodinách, lezou ostatním v noci do zahrad a vybírají úrodu, mnozí neposílají své děti do škol a nevědí, co je slušnost a ohleduplnost vůči ostatním. Stát rozhodně neřeší byznys s chudobou. Nehledá řešení, řeší pouze následky.

Mgr. Miroslav Chlubna
starosta Orlové