Rozhovor pro Deník k OKD a ukončení těžby

Ahoj, dostal jsem pár otázek z DENÍKU k možnému ukončení těžby uhlí v OKD v roce 2021, nebo v roce 2022. Takto jsem na ně odpověděl:

  1. Co říkáte návrhu ukončit těžbu v dolech OKD na konci příštího roku, popř. roku 2022?

Evokuje mi to prvně otázku, jestli řešení – neřešení koronaviru COVID-19 v OKD nebylo od prvopočátku účelové a nemělo urychlit uzavření dolů? Docela by to dávalo smysl, ale je to jen můj názor, má myšlenka.

Když vezmu v potaz nedávné vyjádření pana premiéra, že těžba v OKD bude trvat nejméně do roku 2030, tak je to velký posun. Za poslední dva roky je to již čtvrtý termín ukončení těžby s tím, že je vždy blíž a blíž. Podle mě to není dobře. Region na to není připraven a čas na přípravu byl ze strany státu promarněn. Prakticky čas na restrukturalizaci nám nedají a peníze na to také určitě nebudou. Nebo se peníze budou rozdělovat jinde a naše projekty nebudou splňovat podmínky, tak jak se stalo u nepodnikatelských brownfieldů.

  1. Je podle vás okres/region na konec těžby připraven po stránce adekvátní nabídky pracovních míst pro lidi, kteří v produktivním věku přijdou o práci v OKD?

Částečně jsem odpověděl v minulé odpovědi. Nejsme na to připraveni. Co bude se zaměstnanci? Pořád je jich na deset tisíc. Co bude s navázanými firmami? Každá šachta, to jsou i dodavatelé. To jsou další zaměstnaní lidé. Co bude s nabídkou služeb v regionu, když tu bude více nezaměstnaných? Ty služby si nebude mít kdo koupit, nebo bude oddalovat jejich nákup na později. Co bude s areály bývalých šachet?

Místo toho, aby se do regionu přivedli menší, či větší zaměstnavatelé, aby už dnes fungovali a postupně přebírali zaměstnance OKD, to tady vypnou a pak se bude čekat, jak si s tím tento region pomůže sám. Plno lidí, schopných, vzdělaných nám mezi tím odejde jinam a vlastně problémy se jen prohloubí. Budeme zavírat školy, jestliže nám odejdou mladí a vzdělaní lidé. Co potom bude s učiteli a budovami škol? Všechno je to provázáno. Takové rozhodnutí nelze udělat jen tak. Musí být připraven plán a hlavně peníze.


Proč nepočkají, až se jim, tedy státu, ve spolupráci s krajem, městy a obcemi, podaří dovést nové investory, ať už na dnes uvolněné brownfieldy na Barboru, nebo za pár let uvolněný Důl Lazy, či na další lokality. Czechinvest by na tom měl již dlouhodobě pracovat, jenže za dva roky se nestane nic.


Nedávno jsem navrhoval, aby nový Krajský stavební úřad, který má vzniknou, měl sídlo v Karviné nebo v Havířově. Zvedla by se prestiž těchto měst, zaměstnalo by to vzdělané lidi a stejně má vše fungovat elektronicky na nižších stavebních úřadech, které zůstanou na obcích. Také by se mohla využít některá uvolněná budova, třeba školy atd. Na to mi bylo odpovězeno, že musí být v Ostravě, ta má více peněz z daní, protože mají krajské instituce sídlo v Ostravě, a protože má více peněz, tak tam musí být i tento úřad, jako další jiné krajské pobočky.


Dobrý projekt je Pohornická krajina 2030 (POHO 2030). Jenže ten je na počátku a vzdělaný člověk nebude chtít třeba půjčovat kola nebo prodávat vstupenky a hlavně má fungovat až v roce 2030.


Musíme si také říci, že Havíř je specifické zaměstnaní, on není schopen dělat každou práci.

  1. V OKD dnes pracuje okolo 6000 kmenových zaměstnanců, další tisíce ve firmách, které OKD dodávají služby. Jak by se měl stát zachovat (co je potřeba udělat), aby ukončení těžby nevyvolalo sociální otřes a razantně se nezvýšila nezaměstnanost?

Hlavně dovést investory tak, aby převzali zaměstnance OKD, či další lidi z regionu. To je klíčové.

Konečně napřímo pomoci regionu Karvinska, jako postiženému regionu. Dát obcím a městům víc peněz bez nutnosti je žádat v dotacích. Je to obdobné, jak společnost pomáhá postiženým. Obce a města na Karvinsku dlouhodobě trápí mnoho problémů a díky větším příjmům, třeba na investice, by mohli nepřímo zaměstnat víc lidí z regionu. Jednoduše víc zakázek, více práce, více zaměstnaných lidí.


Následně pro horníky zavést sociální programy, tak aby mohli třeba odejít i dříve do důchodu, jak je jim dlouhodobě slibováno, nebo jim doplácet nějakou částku, když si najdou práci, která sice není tak honorována. Pro společnost je vždy lepší, když lidé pracují. Dát jim vizi nebo náplň života, jinak nám budou pomalu umírat a s nimi i tento region.


Měla by se také podpořit kreativita lidí, tedy jestliže budou chtít podnikat, tak jim pomoci, než aby na ně někdo zaklekával.

(odkaz na článek zde)

Mgr. Miroslav Chlubna
#vidimetosrdcem, #OrlovaNaFURT!